dzisiaj jest: 22 lutego 2017. imieniny: Marta, Małgorzata, Piotr
wersja polska 
Nadwarciański Festiwal Ludowy
 
Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki zaprasza na 5. Międzypowiatowy Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych  ...więcej
Ankieta nt. zainteresowania żłobkami
 
Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przeprowadza wśród rodziców dzieci w wieku do lat 3, ankietę nt. zainteresowania żłobkami. Ankieta ta stanowi kontynuację badania dotyczącego edukacji przedszkolnej oraz opieki żłobkowej nad dziećmi do lat 3 realizowanego we wszystkich gminach województwa łódzkiego.  ...więcej
Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 
Zgodnie z art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli: a. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;  ...więcej
Informacja dla rolników
 
W związku z wprowadzonym z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązkiem stosowania przez rolników zasad integrowanej ochrony roślin  ...więcej
Konkurs „Inicjatywy Społeczne”
 
Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne do udziału w konkursie pn. Inicjatywy społeczne. Ideą i głównym celem konkursu jest zachęcenie do realizowania działań oraz inicjatyw wspierających lokalne społeczności  ...więcej
IX edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”
 
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi  ...więcej
Informacja dla mieszkańców Gminy Bełchatów
 
W związku z negatywną sytuacją w zakresie występowania ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8 oraz przypadków występowania tej choroby u dzikich ptaków na terytorium Polski koniecznie jest podjęcie środków mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa.  ...więcej
Akcja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
Czy na terenie Gminy Bełchatów są osoby bezdomne, a jeśli tak to ile ich jest? Na te pytania ma odpowiedzieć wieczorna akcja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która będzie przeprowadzona w środę 8 lutego  ...więcej
Kolejne projekty dla osób bezrobotnych
 
  ...więcej
Przedszkole w Janowie
 
Od 1 lutego w Janowie działa kolejny oddział Gminnego Przedszkola. Opiekę w placówce znalazło 18 dzieci. To duże udogodnienie dla osób mających małe dzieci i mieszkających w południowo-wschodniej części Gminy Bełchatów.  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 1280
Następne >>