dzisiaj jest: 17 stycznia 2018. imieniny: Marian, Jan, Antoni
wersja polska 
Aktualności
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:
Gmina Bełchatów informuje, że zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV. 1 Odnawialne źródła energii.

Zaproszenie -
Deklaracja udziału w projekcie -
Ankieta wstępna doboru instalacji -
Oświadczenie -
Umowa użyczenia -
Zarządzenie Nr 46/2017 -

Wypełnioną deklarację wraz z załącznikami 2,3 i 4
(zał. 4 w dwóch egzemplarzach)
należy złożyć
osobiście w Urzędzie Gminy Bełchatów
w terminie od 12.05.2017r. do 31.05.2017r.