dzisiaj jest: 21 lutego 2018. imieniny: Eleonora, Feliks, Kiejstut
wersja polska 
Aktualności
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW:
W związku ze złożonymi deklaracjami udziału w projekcie polegającym na montażu instalacji do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej  na/w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Bełchatów, informujemy iż zostaną wysłane do mieszkańców, którzy złożyli deklaracje udziału do dnia 02-06-2017r. pisma informujące o dalszym postępowaniu min. dotyczące wykonania wizji  w terenie, co jest związane z dokonaniem wpłaty 140,00 zł na wyodrębnione konto.
 
Wizja lokalna zostanie wykonana tylko dla tych lokalizacji, których właściciele dokonają stosownych wpłat w wyznaczonym terminie. O terminie wizji będzie informował Wykonawca telefonicznie lub e-mailem.
Obowiązkowym elementem dalszego postępowania w związku z realizacją projektu jest wypełnienie oraz dostarczenie oświadczenia załączonego do w/w pism.

Ponadto Gmina  informuje, iż został ogłoszony Regulamin Konkursu Zamkniętego dla naboru na w/w instalacje, który wykluczył możliwość wsparcia inwestycji dotyczących Pomp Ciepła - Powietrznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej, w związku z czym prosimy mieszkańców, którzy złożyli  wstępne deklaracje  o ponowne przeanalizowanie wybranego źródła, gdyż istnieje możliwość zamiany na źródło, które zostało dopuszczone do dofinansowania (piec na biomasę, kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne). W przypadku powzięcia decyzji zamiany prosimy o zgłoszenie się do pokoju  nr 44 celem ponownego wypełnienia deklaracji udziału wraz z załącznikami. Jednocześnie informujemy, iż w ogłoszonym regulaminie poziom dofinansowania utrzymany został w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych netto.

Nie wywiązanie się z powyższych obowiązków w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma będzie skutkowało skreśleniem  z listy osób uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji z zakresu OZE.