dzisiaj jest: 17 stycznia 2018. imieniny: Marian, Jan, Antoni
wersja polska 
Ochrona środowiska
PRZYMROZKI WIOSENNE - PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ:

Urząd Gminy w Bełchatowie informuje, iż przyjmuje zgłoszenia rolników dotyczące strat poniesionych w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (wiosenne przymrozki).

Wnioski można pobrać w siedzibie tut. Urzędu bądź na stronach internetowych: www.belchatow.samorzad.pl, http://www.lodzkie.eu/page/4709,szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-w-2017-r.html i składać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w pokoju nr 32 na pierwszym piętrze.

Ostateczny termin zgłaszania szkód upływa z dniem 14 lipca 2017 r.

Szacowanie szkód nastąpi po powołaniu przez Wójta Gminy Bełchatów składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.

Przymrozki wiosenne oznaczają szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0 st. C, w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części.

 Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2017 wraz z oświadczeniem o powierzchni obszarów proekologicznych, złożonych w ARiMR, poświadczonych pieczęcią Agencji.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Bełchatów ( pokój nr 32 ) - nr telefonu: 44 632-65-68, wew. 31.