dzisiaj jest: 17 grudnia 2017. imieniny: Olimpia, Łukasz, Jolanta
wersja polska 
Organizacje pozarządowe i wolontariat
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:
- Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok"

W Programie dodano pkt 4 w § 10, na wniosek organizacji pozarządowej, złożony w ramach konsultacji dotyczących "Programu (..) na 2018 rok".