dzisiaj jest: 17 stycznia 2018. imieniny: Marian, Jan, Antoni
wersja polska 
Organizacje pozarządowe i wolontariat
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki, wspierania działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia, wspierania działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspierania działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

Zarządzenie Nr 2/2018 -