dzisiaj jest: 17 stycznia 2018. imieniny: Marian, Jan, Antoni
wersja polska 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE REALIZACJI ZADANIA PULICZNEGO:
Ogłoszenie o realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja zajęć sportowych w ramach letniego wypoczynku dla młodzieży w wieku od 7 do 16 lat w ramach obozu sportowego piłki nożnej", złożonego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r  ...więcej
2017-06-19 15:19:28


ZARZĄDZENIE W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO:
Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego pn.: "Gminne obchody Dnia Strażaka wra  ...więcej
2017-03-31 09:53:38


OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:
Oferta realizacji zadania publicznego pn.: "Muzyczne spotkanie i imprezy okolicznościowe - śpiewanie pieśni patriotycznych sposobem na krzewienie i pielęgnowanie polskości wśród mieszkańców Gminy Bełchatów", złożona w trybie art. 19a Ustawy z   ...więcej
2017-03-28 15:15:11


OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:
Oferta realizacji zadania publicznego pn.: "Gminne obchody Dnia Strażaka wraz z Jubileuszem 80-lecia OSP Podwody", złożona w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016   ...więcej
2017-03-21 15:17:19


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert i zawarcie umów na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury  ...więcej
2017-03-16 12:02:56


POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT:
Zarządzenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznaw  ...więcej
2017-02-20 11:00:54


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH:
Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zaprasza się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w   ...więcej
2017-02-08 13:15:14


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU:
Wójt Gminy Bełchatów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, wspierania działań na rzecz rozwoju eduk  ...więcej
2017-01-18 11:53:31


OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI:
Wójt Gminy Bełchatów informuje, iż od dnia 26 października 2016 roku do 8 listopada 2016 roku zostaną przeprowadzone konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3   ...więcej
2016-10-25 14:03:28


OGŁOSZENIE O REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:
Ogłoszenie o realizacji zadania publicznego pn. "Zajęcia sportowe sposobem na krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Bełchatów", złożonego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o  ...więcej
2016-09-15 14:44:17

Pokazano 11 - 20 z 52
poprzednie     następne