dzisiaj jest: 16 stycznia 2018. imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard
wersja polska 
Usługi tłumacza
WYBORY PREZYDENCKIE 2015:
Informacje na stronie BIP Urzędu Gminy Bełchatów
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014:
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 grudnia 2014 r.

Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego


Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego


Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Bełchatów


Protokół z Wyborów do Rady Gminy Bełchatów

Gminna Komisja Wyborcza w Bełchatowie - dane kontaktowe:
Przewodniczący Tadeusz Tomala, tel. 601 475 996.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Bełchatowie o dyżurze w dniu 15 listopada 2014 r.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Dobrzelowie

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwieszczenie GKW w Bełchatowie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Bełchatów

Obwieszczenie GKW w Bełchatowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Bełchatów

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Bełchatów

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie ponownego losowania numerów do list kandydatów na radnych

Informacja w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych

Zarządzenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r

Zarządzenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w spawie losowania numerów dla list kandydatów na radnych

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w spawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Bełchatowie w sprawie uzupełnienia harmonogramu pracy

Harmonogram pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Bełchatowie


Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych ze wskazaniem, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego


Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Bełchatowie w sprawie zmiany harmonogramu pracyKomunikat w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Harmonogram pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Bełchatowie


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych


Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim

Uchwała Rady Gminy Bełchatów w sprawie podziału Gminy Bełchatów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym


Uchwała Rady Gminy Bełchatów w sprawie podziału Gminy Bełchatów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


Uchwała Rady Gminy Bełchatów z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Bełchatów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bełchatów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

Zarządzenie nr 34/2014 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim

Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Serwis Informacyjny PKW - Informacje, wnioski, deklaracje dotyczące rejestru wyborców.
POZOSTAŁE INFORMACJE:
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej

Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców

WYBORY EUROPARLAMENTARNE 2014:
Komunikat Wójta Gminy Bełchatów dotyczący losowania składów obwodowych komisji wyborczych gminy Bełchatów.
DOKUMENTY DO POBRANIA:
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Uchwała Rady Gminy Bełchatów w sprawie podziału Gminy Bełchatów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Komunikat w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Bełchatów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Zarządzenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych ze wskazaniem, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Informacja w sprawie spisu wyborców

Informacja dla wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy Bełchatów

Informacja o możliwości głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonym w afabecie Braille'a

Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Informacja o prawie do uzyskania informacji o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym

Informacja o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Bełchatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 48/2014 Wójta Gminy Bełchatów zmieniające Zarządzenie nr 41/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Bełchatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych