dzisiaj jest: 17 stycznia 2018. imieniny: Marian, Jan, Antoni
wersja polska 

INFORMACJA DLA PACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW:
Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania:Zgodnie z art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu pr  ...więcej
2017-02-15 13:19:36

Pokazano 1 - 1 z 1