dzisiaj jest: 21 lutego 2018. imieniny: Eleonora, Feliks, Kiejstut
wersja polska 
WFOŚiGW w Łodzi
ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST:

Nazwa zadania:
"Odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Bełchatów"


Wartość ogólna zadania:
25.725,31 zł brutto
Wysokość dofinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji:
20.580,00 zł  brutto

Opis projektu:
Zakres zadania obejmuje odbiór i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z 40 posesji, co będzie miało wpływ na zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, wywołanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.

Zapraszamy do obejrzenia strony WFOŚiGW w Łodzi
www.zainwestujwekologie.pl