dzisiaj jest: 17 stycznia 2018. imieniny: Marian, Jan, Antoni
wersja polska 
Oświata
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018:
Na podstawie art. 204 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. Poz.60) Wójt Gminy Bełchatów podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Załącznik 1 – Kryteria rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełchatów.

Załącznik 2 - Kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bełchatów.

Załącznik 3 – Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bełchatów.