dzisiaj jest: 17 stycznia 2018. imieniny: Marian, Jan, Antoni
wersja polska 
Oświata
POLITYKA RÓWNOŚCI PŁCI W PROGRAMIE OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI:
W miniony piątek w Urzędzie Gminy Bełchatów miało miejsce szkolenie ph. „Polityka równości płci w PO KL”, zorganizowane w ramach Łódzkiej Akademii PO KL w regionie.
W szkoleniu uczestniczyli wszyscy dyrektorzy szkół podstawowych z Gminy Bełchatów, a także dyrektorzy z placówek oświatowych w powiecie. Celem szkolenia było zaznajomienie przedstawicieli gminnego szkolnictwa oraz jej jednostki zarządzającej – Gminnego Zespołu Obsługi Szkół – z zasadami równości szans i równości płci, równości szans kobiet i mężczyzn czy z dobrymi praktykami w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.
Instruktaż trwał 8 godzin dydaktycznych i został zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim. Wiedza, o którą wzbogacili się dyrektorzy szkół podstawowych, będzie przekazana nauczycielom placówek, którzy z kolei podzielą się tym wiadomościami z uczniami na specjalnych zajęciach.
Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, prowadzonych na terenie Gminy Bełchatów – Chcę to wiedzieć”, który może być realizowany dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z Łodzi.