dzisiaj jest: 17 grudnia 2017. imieniny: Olimpia, Łukasz, Jolanta
wersja polska 
Sport
TURNIEJ SIATKÓWKI O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO:
REGULAMIN
TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN
O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY BEŁCHATÓW


I.    Cel:
 • popularyzacja piłki siatkowej na terenie Gminy Bełchatów
II.    Organizator:
 • Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów
III.    Termin i miejsce:
 • październik / listopad 2017r
 • zgłoszenia drużyn do 16 października 2017r -WŁADYSŁAW BŁOCH tel. 502085759
IV.    Zasady rozgrywania turnieju
 • turniej rozgrywany jest dla mieszkańców Gminy Bełchatów,
 • drużyny składają się z 12 zawodników,
 • drużyny przedłożą organizatorowi listy zawodników przed rozpoczęciem turnieju,
 • listy mogą być uzupełnienie aż do wykorzystania limitu,
 • gry w/g przepisów PZPS,
 • zespoły występują w strojach sportowych, obuwie miękkie,
 • system rozgrywania w grupach każdy z każdym do dwóch wygranych setów,
 • organizator zapewnia sędziów związkowych,
 • zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarskie,
 • wszyscy uczestnicy zawodów winni posiadać dowód tożsamości stwierdzający miejsce zamieszkania i niezwłocznie okazywać go na żądanie organizatora.
V.    Zasady finansowania:
 • koszta organizacyjne pokrywa organizator,
 • koszty przejazdu jednostki delegujące.
VI.    Nagrody:
 • za zajęcie m-c I-Iii puchary, medale.
VII.    Postanowienia końcowe:
 • drużyny winne być ubezpieczone od następstw NW,
 • organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione,
 • za porządek na terenie szkoły i zachowanie się zawodników odpowiada kapitan drużyny.


HARMONOGRAM GIER
W TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN O PUCHAR
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY BEŁCHATÓW


GRY ELIMINACJNE - KURNOS 29.10.2017R
mecze do dwóch wygranych setów
punktacja; przy wyniku 2-0    2 pkt
przy wyniku 2-1    2-1 pkt

10.00 
KAŁDUNY - MAZURY
KURNOS-MAZURY
KURNOS - KAŁDUNY

12.30
DOBIECIN - DOBRZELÓW
JANÓW - DOBRZELÓW
DOBIECIN-JANÓW

15.00   
ZDZIESZULICE - MYSZAKI
POSTĘKALICE - MYSZAKI
ZDZIESZULICE - POSTĘKALICE

FINAŁY - KURNOS 5.11.2017R / ZWYCIĘZCY GRUP /

10.00   

B-C
A-C
A-B