dzisiaj jest: 17 grudnia 2017. imieniny: Olimpia, Łukasz, Jolanta
wersja polska 
Sport
XIV TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ OSP GMINY BEŁCHATÓW:
R E G U L A M I N

XIV Turnieju Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bełchatów.

I. Cel:
-    popularyzacja piłki nożnej na terenie Gminy Bełchatów
-    ponoszenie sprawności fizycznej wśród członków OSP

II. Organizator:
-    Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów

III. Termin i miejsce:
-    3 grudnia 2017r Szkoła Podstawowa w Łękawie
      13.30 przyjazd ekip i odprawa techniczna           
-    14.00 rozpoczęcie turnieju

IV. Zasady rozgrywania turnieju:
-    zgłoszenia do turnieju do dnia 27.11.2017 r.  - Władysław Błoch, tel. 502085759
-    jednostkę OSP reprezentuje tylko jeden zespół.
-   drużyna składa się z 9 zawodników, z czego na boisku występuje jednorazowo 5 zawodników  tym bramkarz
-   w drużynie mogą występować tylko członkowie danego OSP z ważną legitymacją lub posiadający deklarację członkowską z danej jednostki OSP
-    zawodnicy winni posiadać aktualny dokument tożsamości
-    W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy zarejestrowani w OZPN. Wyjątkiem są zawodnicy po warunkiem ukończenia 35 lat.
-    system gier – uzgodniony zostanie po zgłoszeniach drużyn
-    zgłoszenia drużyn z podaniem imienia i nazwiska oraz nr legitymacji członkowskiej  nastąpi podczas odprawy technicznej
-    zawody zostaną rozegrane zgonie z przepisami PZPN tyczącymi się piłki halowej
-    drużyny występują w strojach sportowych, obuwie miękkie z podeszwą białą lub żółtą
-    obowiązkowe jest posiadanie aktualnego badania lekarskiego

V. Zasady finansowania:
-    koszty organizacyjne pokrywa organizator
-    koszty przejazdu pokrywaj jednostki delegujące

VI. Nagrody:
-    za zajęcie I-II-III m-ca – statuetki oraz medale sportowe

VII. Postanowienia końcowe:
-    organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas trwania turnieju
-    kwestie sporne nie ujęte niniejszym regulaminem rozstrzygnie organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym turnieju.