dzisiaj jest: 21 lutego 2018. imieniny: Eleonora, Feliks, Kiejstut
wersja polska 
Sport
MISTZOSTWA GMINY BEŁCHATÓW W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ:

R E G U L A M I N

Mistrzostw Gminy Bełchatów w halowej piłce nożnej drużyn 5-osobowych

Łękawa 4 luty 2018r

 

I .Cel:

- popularyzacja piłki nożnej na terenie Gminy Bełchatów

- wyłonienie reprezentacji Gminy na mistrzostwa powiatu

II. Organizator:

- Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów

III. Termin i miejsce:

- 4 luty 2018r godz. 10.00 Szkoła Podstawowa w Łękawie

- 9.30 – przyjazd ekip i odprawa techniczna

IV. Uczestnictwo:

- zgłoszenia drużyn telefoniczne 502085759 – Władysław Błoch

 do dnia 25.01.2018r – proszę zaznaczyć jaki rodzaj piłki kupić jako

 nagrodę ( normalna, halówka )

- w mistrzostwach mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy Gminy Bełchatów

V. Zasady rozgrywania mistrzostw:

- reprezentacja na mistrzostwa składa się z 12 zawodników, z czego jeden musi być bramkarzem

- na boisku jednorazowo występuję 5 zawodników w tym bramkarz,

- drużyny winny posiadać stroje sportowe z numerami na koszulkach oraz obuwie sportowe miękkie

- przepisy piłki nożnej dotyczące piłki halowej

- organizator zapewnia szatnie oraz sędziów związkowych

VI. Zasady finansowania:

- koszty organizacyjne pokrywa organizator

- koszty przejazdów jednostki delegujące

VII. Nagrody:

- za zajęcie m-c I-III puchary oraz medale

- wszystkie drużyny uczestniczące w mistrzostwach otrzymują piłki nożne

VIII. Postanowienia końcowe:

- organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione

- kwestie sporne nie ujęte niniejszym regulaminem rozstrzygnie organizator