dzisiaj jest: 21 lutego 2018. imieniny: Eleonora, Feliks, Kiejstut
wersja polska 
Sport
TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ:

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN I KOBIET

O MISTRZOSTWO GMINY BEŁCHATÓW - 2018r

I. Cel:

popularyzacja piłki siatkowej na terenie Gminy Bełchatów

II. Organizator:

Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów

III. Termin i miejsce:

SZKOŁA PODSTAWOWA W KURNOSIE


kobiety :25 luty 2018r

mężczyźni: 25.02/4.03.2018R

ZGŁOSZENIA DO DNIA 9.02.2018r-Władysław Błoch tel. 502085759

IV. Zasady rozgrywania turnieju

turniej rozgrywany jest dla mieszkańców Gminy Bełchatów

drużyny składają się z 12 zawodników

DRUŻYNY W NIEPEŁNYCH SKŁADACH NIE BĘDĄ DOPUSZCZONE DO MISTRZOSTW

drużyny przedłożą organizatorowi listy zawodników przed rozpoczęciem turnieju,

listy mogą być uzupełnienie aż do wykorzystania limitu

gry w/g przepisów PZPS,

zespoły występują w strojach sportowych, obuwie miękkie

system rozgrywania w grupach każdy z każdym do dwóch wygranych setów

organizator zapewnia sędziów związkowych

zawodnicy musza posiadać ważne badania lekarskie

wszyscy uczestnicy zawodów winni posiadać dowód tożsamości stwierdzający miejsce zamieszkania i niezwłocznie okazywać go na żądanie organizatora

V. Zasady finansowania:

koszta organizacyjne pokrywa organizator koszty przejazdu jednostki delegujące

VI. Nagrody:

za zajęcie m-c I-III puchary, medale, piłki siatkowe

VII. Postanowienia końcowe:

drużyny winne być ubezpieczone od następstw NW organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione

za porządek na terenie szkoły i zachowanie się zawodników odpowiada kapitan drużyny.

HARMONOGRAM Gier Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet -
HARMONOGRAM Gier Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn -