dzisiaj jest: 16 stycznia 2018. imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard
wersja polska 
Pozostała kadra kierownicza
KIEROWNICY REFERATÓW:

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nazwa komórki organizacyjnej

Kierownik Referatu

Dorota Pytlewska

Referat Administracyjno-Kadrowy

Kierownik Referatu

Sławomir Pieczara

Referat Organizacyjno-Gospodarczy

Kierownik Referatu

Włodzimierz Galimski

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu,
Zastępca Skarbnika Gminy
Sylwia Rozpara
Referat Budżetu i Finansów

Kierownik Referatu

Janusz Janik

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Koordynator Zespołu
Bożena Wieczorek
Zespół ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania
Środków Zewnętrznych

Koordynator Zespołu

Anna Lewandowska

Zespół ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

Kierownik Referatu

Jolanta Gandziarek

Referat Kultury, Sportu i Zdrowia

Kierownik Referatu

Sławomir Kuśmierek

Referat Spraw Obywatelskich

Koordynator Zespołu

Jan Polak

Zespół Radców Prawnych

Kierownik Referatu

Elwira Jędrzejczyk

Referat Obsługi Finansowej Jednostek Organizacyjnych

Dyrektor

Katarzyna Woźniak-Kopek

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Kierownik Referatu, Zastępca Dyrektora

Anna Więcławek

Referat Oświaty

Koordynator Zespołu

Wioleta Piec

Zespół ds. Płac