dzisiaj jest: 17 stycznia 2018. imieniny: Marian, Jan, Antoni
wersja polska 
Numery kont bankowych
AKTUALNE NUMERY KONT BANKOWYCH:
Rachunek bieżący dochodów Urzędu Gminy Bełchatów
53 1050 1461 1000 0023 5331 9755
Tytuł wpłaty: opłata skarbowa, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek płacony w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Gminy Bełchatów, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, dzierżawa, najem, sprzedaż gruntu, należności za zajęcie pasa drogowego, opłaty i kary za wycinkę drzew i inne stanowiące dochody Urzędu Gminy.
 
Rachunek sum depozytowych Urzędu Gminy Bełchatów
61 1050 1461 1000 0023 5331 9805
Tytuł wpłaty: wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów.
 
Rachunek bankowy budżetu Gminy Bełchatów
09 1050 1461 1000 0023 5331 9771
Tytuł wpłaty: między innymi dotacje, subwencje, udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, dochody realizowane przez jednostki budżetowe, opłaty za udostępnienie danych osobowych.